Sähköinen asiointi henkilöasiakkaille

Tervetuloa Liikenteen turvallisuusviraston henkilöasiakkaan sähköiseen asiointipalveluun.

Tunnistetun käyttäjän palvelut

Alla esitetyt palvelut edellyttävät tunnistautumista.

Siirry Tunnistetun käyttäjän palveluihin

Ilmoita tietoja (palveluaika 24 h)

- Liikennekäytöstäpoisto
- Liikennekäyttöönotto

Hae ajoneuvotietoja (palveluaika 24 h)

- Maksamattomat ajoneuvoverotiedot

Hae kuljettajatietoja (palveluaika 24 h)

- Kuljettajan omat ammattipätevyystiedot

Tilaa asiakirjoja ja todistuksia (palveluaika 24 h)

- Ajoneuvon rekisteröintitodistus

Julkiset palvelut

Alla esitetyistä palveluista saat julkisia tietoja ilman tunnistautumista.

Siirry Julkisiin palveluihin

Hae ajoneuvotietoja (palveluaika 24 h)

- Ajoneuvon perustiedot
- Ajoneuvon perus